SISTEMES DE QUALITAT APLICATS A l'EMPRESA

En la nostra estratègia competitiva hem fomentat la implantació d'un sistema de gestió de qualitat basat en les normes ISO 9001:2015, així com obtenint el certificat de l'annex XI del mòdul H1 del Reial decret 203/2016, que ens permet dissenyar i muntar ascensors segons les necessitats pròpies dels nostres clients.

El sistema de gestió s'aplica al disseny, muntatge, instal·lació, manteniment i reparació d'aparells elevadors, muntacàrregues i aparells per a minusvàlids i la certificació conforme l'annex XI del mòdul H1 del Reial decret 203/2016, ens permet dissenyar i muntar ascensors segons les necessitats pròpies i particulars dels nostres clients.

POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció d'Ascensors EBYP, S. a. considerem la qualitat com un factor essencial per a l'èxit de l'organització sent cada persona que forma part de la plantilla responsable de la funció que realitza.

De la mateixa forma considerem imprescindible tenir una política de qualitat que es va revisant per a la seva contínua adequació a les normes vigents, a més, d'uns objectius definits per a assegurar que:

  • Es fabrica d'acord amb les normes i requisits legals aplicables, en particular les normes que s'apliquen segons la nostra activitat són la Directiva 2014/33/UE, la ITC AEM1 i la EMO/254/2013.
  • Se satisfan plenament les necessitats dels nostres clients i usuaris.
  • Es prenen totes les mesures de prevenció per a evitar futurs defectes i ineficiències.
  • Quan sorgeixen deficiències es detecten en l'estat més inicial possible.
  • Es prenen les mesures oportunes per a evitar la seva repetició i d'aquesta manera aconseguir una millora contínua de l'eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat.
  • Es tenen en compte els riscos i oportunitats que es presenten per a abordar-los en tot moment.

Els objectius del sistema són:

  • Assegurar efectivament que els productes fabricats compleixen les normes i requisits legals aplicables, en particular les Directives d'ascensors vigents a cada moment.
  • Establir una sistemàtica a seguir perquè s'implantin i realitzin els controls suficients amb la finalitat d'assegurar la qualitat en totes les fases de la fabricació en el sentit de la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015.
  • Anualment s'estableixen i revisen els objectius específics de qualitat.

La Direcció s'assegura que aquesta Política estigui a la disposició de totes les parts interessades i és coneguda i assumida per tot el personal intern.

CERTIFICACIONS

ISO 9001:2015

CERT-ASCENSORES-EBYP-UNE-EN-ISO-9001-2015

MÓDULO H1

CERT-ASCENSORES-EBYP-ANEXO-XI-MODULO-H1

Presentació Ascensors ebyp

Fes clic per a descarregar

PUJAR