ASCENSORS RESIDENCIALS

Són els ascensors destinats a edificis plurifamiliars i cases particulars. La seva càrrega útil va des dels 180kg fins als 630kg, sent el més habitual el de 450kg (6 persones), ja que compleix amb la normativa d'itineraris practicables. La tecnologia utilitzada pot ser variada: accionament elèctric o hidràulic. Segons la velocitat i el nombre de parades, és més aconsellable posar l'un o l'altre.

Dins del grup dels ascensors residencials existeixen diversos tipus: SDM (sense sala de màquines), AM (elèctric convencional) i AH (hidràulic convencional). L'Ascensor SDM és el model elèctric sense sala de màquines. Correspon al model més eficient del mercat, ja que la seva màquina té un motor gearless, és a dir, sense reductor. A més, no es necessita sala de màquines, ja que el motor va dins del buit de l'ascensor i l'armari de maniobres se situa al costat de la porta del replà superior. D'aquesta manera no hi ha espais desaprofitats en l'edifici. Veient cadascun d'ells detalladament:

Ascensor

L'Ascensor SDM és el model elèctric sense sala de màquines. Correspon al model més eficient del mercat, ja que la seva màquina té un motor gearless, és a dir, sense reductor.

No es necessita sala de màquines, ja que el motor va dins del buit de l'ascensor i l'armari de maniobres se situa al costat de la porta del replà superior. D'aquesta manera no hi ha espais desaprofitats en l'edifici. Ser silenciós i el seu baix consum són dos de les principals virtuts d'aquest model.

L'Ascensor AM, és l'ascensor elèctric convencional amb sala de màquines. Aquest ascensor té la particularitat que necessita d'una sala, per a instal·lar la maquinària de l'elevador. Aquesta, sol estar damunt de la projecció del buit de l'ascensor, però també es pot posar sota la projecció del recinte, o al costat d'una de les parets de la part inferior del buit.

La màquina de l'ascensor pot ser amb reductor o amb tecnologia Gearless, permetent així, que el client es beneficiï d'un estalvi energètic.

Aquest ascensor està aconsellat per a edificacions amb moltes parades, on es disposi d'una sala per a poder instal·lar en ell la maquinària.

Aquest ascensor està aconsellat per a edificacions amb moltes parades, on es disposi d'una sala per poder instal·lar en ell la maquinària.

Per a ascensor AH tenim l'ascensor hidràulic. Aquest ascensor disposa d'un cilindre i d'una central hidràulica, que pot estar instal·lada en una sala de màquines (model AH), dins del recinte (model AHR) i en un armari de xapa (AHL). Aquests tres models donen molta flexibilitat a l'hora de situar la central, ja que sempre es trobarà un lloc adequat dins de l'edifici.

Aquests ascensors només consumeixen en el viatge de pujada. Actualment, amb l'aparició dels grups de vàlvules electrònics, el consum necessari, s'ha vist reduït, la qual cosa suposa també un estalvi energètic i econòmic, al mateix temps que també milloren el confort de viatge.

Aquesta tecnologia és adequada per a edificis de poques parades i velocitats baixes.

Contacta amb nosaltres

Ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible

Presentació Ascensors ebyp

Fes clicper a descarregar

PUJAR