Tel. 937 362 760

Pressupost de manteniment sense compromís

Reparació

Realitzem tots aquells treballs necessaris per al correcte funcionament de l’ascensor.

Durant els manteniments mensuals, si el nostre tècnic detecta que hi ha alguna peça que no funciona correctament a causa del desgast procedeix a fer la reparació per tal de que l'ascensor funcioni correctament. Igualment quan el client ens truca comunicant una avaria actuem amb rapidesa per realitzar la reparació.

TOP