Tel. 937 362 760

Pressupost sense compromís, truca'ns al 937 362 760

CONTACTE

Envia'ns un missatge

ON SOM

DIRECCIÓ:
C/ Esla, 25
Poligon Industrial Sta. Margarida
08223-Terrassa

TELÈFONS:
General- 937 362 760
Avaries- 937 362 762
Rescat 24 hores- 629 300 800

e-mail
info@ebyp.com
manteniment@ebyp.com
comercial@ebyp.com
elclientparla@ebyp.com (si té alguna proposta de millora)

Avís legal

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des d’ASCENSORS EBYP SA, és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han sigut incorporades en el sistema de tractament d’ASCENSORS EBYP SA i que sempre i quan es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a la direcció postal ESLA, 25 08223, TERRASSA (BARCELONA) o bé a través del correu electrònic rrhh@ebyp.com. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el/la destinatari/a senyalat/da, l’empleat/da o l’agent responsable d’entregar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a la direcció arriba mencionada. Gràcies

TOP