Tel. 937 362 760

Advertiment legal

“De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ASCENSORS EBYP, SA amb CIF A58255563 i domicili social situat a ESLA, 25 08223, TERRASSA (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

En compliment amb la normativa vigent, ASCENSORS EBYP SA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.
ASCENSORS EBYP SA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que ASCENSORS EBYP SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més a dalt o al correu electrònic rrhh@ebyp.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat d’ASCENSORS EBYP SA”.

Gràcies

TOP